Öğretim Üyeleri

 

 
Prof Dr. S. Ali TUNCEL
Bölüm Başkanı
 
Telefon:
0312 297 7433
E-mail:
atuncel@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Monodispers Partiküllerin Üretimi, 
  Karakterizasyonu ve Kromatografik Uygulamaları
Prof Dr. Yeşim SAĞ AÇIKEL
 
Telefon:
0312 297 7444
E-mail:
yesims@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
Researcher ID
Google Scholar
Research Gate

Çalışma Konuları:

 • Nanoteknolojik Güdümlü İlaçlar
 • Nanopartiküllere İlaç Yüklemesi ve Kontrollü Salım
 • Biyopolimerik ve Seramik Malzemeden Nanokompozit Tasarlanması
 • Nanopartiküllerle Antibiyotik Giderimi
 • Biyoayırma Mühendisliği
 • Adsorpsiyon, Biyosorpsiyon, Desorpsiyon
 • Su/Toprak Biyoremediyasyonu
 • Biyokimya ve Biyoreaktör Mühendisliği
Prof Dr. Zümriye AKSU
 
Telefon:
0312 297 7434
E-mail:
zaksu@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 
Çalışma Konuları:
 • Fermantasyon Teknolojileri
 • Atıksu Arıtımı
 • Adsorpsiyon-Biyosorpsiyon
 • Biyobozunma
 • Biyobirikim
 • Biyoayırma Proses Mühendisliği
 • Biyoreaktör Tasarımı
 • Biyoenerji
 • Özütleme
 
Prof Dr. Nihal AYDOĞAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
 
Telefon:
0312 297 6781
E-mail:
anihal@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Akıllı Malzemeler
 • Nanoteknolojik İlaç Aktarım Sistemleri 
 • Kontrollü Salım ve Güdümleme
 • Farmasötikler
 • Yüzey Aktif Maddeler ve Akciğer Yüzey Aktif Maddeleri
 • Kontrollü Çözünürleştirme ve İlaç Salımı
 • Yüzey Mühendisliği ve Arayüzey Olayları
Prof Dr. Tijen BOZDEMİR
 
Telefon:
0312 297 7455
E-mail:
bozdemir@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Biyoteknoloji
 • Termal Analiz
Prof Dr. Tülay DURUSOY
 
Telefon:
0312 297 7494
E-mail:
tdurusoy@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Kömür Teknolojisi
 • Termal Analiz
 • Polimer Bozunma Kinetiği
Prof Dr. Hülya YAVUZ ERSAN
 
Telefon:
0312 297 6443
E-mail:
hyavuz@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Biyolojik Atıksu Arıtımı
 • Katı Atık Yönetimi
 • Kompostlaştırma
 • Doğada Bozunabilir Polimerler
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Prof Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU
 
Telefon:
0312 297 7447
E-mail:
menemse@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Doku Mühendisliği
 • Biyomalzemeler
 • Hayvan Hücresi Biyoteknolojisi
 • Polimer Mühendisliği
Prof Dr. Selma MUTLU
 
Telefon:
0312 297 6164
E-mail:
smselma@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyosensörler
 • Biyoyakıt Pilleri
 • Elektrokimya Mühendisliği
 • Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
Prof Dr. Deniz TANYOLAÇ
 
Telefon:
0312 297 7404
E-mail:
deniztan@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyokimya Mühendisliği
 • Ayırma İşlemleri ve Çevresel Uygulamalar için Manyetik Parçacıkların Üretilmesi ve Karakterizasyonu
 • Adsorpsiyon
Doç. Dr. Eda ÇELİK AKDUR
 
Telefon:
0312 297 7414 / 127
E-mail:
edacelik@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyokimya ve Biyoproses Mühendisliği
 • Metabolik Mühendislik
 • Protein Mühendisliği
 • Biyolojik Sistemlerin Matematiksel Modellemesi
 • Rekombinant Protein/Glikoprotein Üretimi
Doç. Dr. Selis ÖNEL
 
Telefon:
0312 297 7414 / 132
E-mail:
selis@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Matematiksel Modelleme
 • Malzeme Bilimi
 • Biyo-koruma
 • Kristal Büyümesi
 • Dengedışı Termodinamiği
 • Termoakışkanlar
 • Kurutma, Isı ve Kütle Aktarımı
 • Enerji Optimizasyonu

 
Doç. Dr. F. Çiğdem KİP
Bölüm Başkan Yardımcısı
 
Telefon:
0312 297 7402 / 123
E-mail:
cigdemg@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Gözenekli Mikro ve Nanopartiküllerin ve Monolitlerin Sentezi
 • Kromatografik Sabit Faz Sentezi
 • Mikro ve Nanopartiküllerin Biyoteknolojik Uygulamaları
 • Yüzey Modifikasyonu ve Fonksiyonel Malzemelerin Tasarımı ve Üretimi
Dr. Öğr. Üyesi Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ
 
Telefon:
0312 297 7475
E-mail:
isilg5@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Doku Mühendisliği
 • Biyoreaktörler
 • Hayvansal Hücre Kültürü
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • Polimerik Biyomalzemeler
 • Biyomineralizasyon ve Biyosinyaller
 • Osseointegrasyon
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan GÖKALTUN 
 
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
asbay@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyomalzemeler
 • Çip üstü laboratuvar teknolojisi (Lab-on-a-chip)
 • İlaç teknolojisi
 • Doku saklanması
 • Polimerik malzemeler
 • Kromatografi
Dr. Öğr. Üyesi Özge YÜKSEL ORHAN
 
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
oyuksel@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Enerji Depolama
 • CO2 Yakalama ve Yeniden Kullanımı
 • İyonik Sıvılar
 • Proses İntensifikasyon
 • Ozon Jeneratörü Tasarımı
 • Moleküler Modelleme
Dr. Öğr. Üyesi K. Özlem HAMALOĞLU
 
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
ozlemnaz@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Mikro ve Nanopartikül Sentezi
 • Heterojen Katalizör Sentezi
 • Organik Kirleticilerin Fotokatalitik Degradasyonu
 • Katalitik Oksidasyon
 • Su Oksidasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Dicle KALAYCIOĞLU
 
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
gokcedicle.demir@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Nano-biyoteknolojik İlaç Teknolojileri
 • Lipit Temelli Nanomalzemeler
 • Kontrollü ve Güdümlü İlaç Taşıyıcı Sistemler
Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNAN YÜCEL
 
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
hgunan@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyoyakıtlar
 • Enerji Depolama
 • Fermantasyon Teknolojileri
 • Biyo-Nano Partiküller ve Biyopolimerler
 • Yeşil Ekstraksiyon

 

Hızlı Erişim

 

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara

© 2019