Program Eğitim Amaçları

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız lisans eğitimleri süresince kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimleri ile;

  • PEA 1: Mesleklerinin üretim, projelendirme, tasarım, yönetim, araştırma, geliştirme ve eğitim alanlarında hizmetler verirler; 
  • PEA 2: Mühendislik alanında ulusal veya uluslararası düzeyde rekabeti sağlayan, güvenli, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler üretirler; 
  • PEA 3: Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek kariyer hedeflerine uygular, kendilerini geliştirirler;
  • PEA 4: Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki araştırmalarda ve/veya yeni teknolojilerin geliştirilmesinde takım içinde görev alabilir; girişimci veya lider rol üstlenebilirler.

Hızlı Erişim

 

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara

© 2019