Yan Dal

H. Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAN DAL PROGRAMI

1. Kimya Mühendisliği tarafından açılan Yan Dal Programı’na;
a) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
b) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,
c) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü,
d) Fen Fakültesi Kimya Bölümü,
öğrencileri, her eğitim-öğretim yılının güz döneminde başvurabilir.

2. Kontenjan:
Her bölüm için ayrılan kontenjan 2’dir.
3. Esaslar:
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından atanacak Kimya Mühendisliği Yan Dal Programı Koordinatörü öğrenci başvurularını değerlendirecek ve kabul edilen öğrencilere akademik danışmanlık yapacaktır.
Kimya Mühendisliği Yan Dal Programı’na başvuru, kabul, kayıt işlemleri ve program ile ilgili diğer tüm detaylar Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi’nin ilgili hükümlerine göre uygulanır.
4. Yan Dal Programı Dersleri:
a) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği öğrencilerinin aşağıda verilen 4 zorunlu dersi,

  T P K   AKTS
KMÜ 241 Kütle ve Enerji Denklikleri I  3 0 3       5
KMÜ 307 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği    3 0 3       4
KMÜ 392 Kimyasal Proses Endüstrileri  3 0 3       5
KMÜ 427 Transport Teorisi  3 0 3       5


ve ayrıca aşağıda belirtilen derslerden de en az 2 dersi başararak, toplam en az 28 AKTS (18 ulusal kredi)’lik ders ile yan dal programını tamamlayacaktır.

  T P K   AKTS
KMÜ 242 Kütle ve Enerji Denklikleri II 3 0 3       5
KMÜ 308 Reaktör Tasarımı 3 0 3       5
KMÜ 331 Isı Aktarımı 3 0 3       5
KMÜ 337 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II 3 0 3       4
KMÜ 417 Proses Kontrol 3 0 3       5


b) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencileri, aşağıda belirtilen 4 zorunlu dersi

  T P K   AKTS
KMÜ 246 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3 0 3       5
KMÜ 308 Reaktör Tasarımı 3 0 3       5
KMÜ 392 Kimyasal Proses Endüstrileri 3 0 3       5
KMÜ 427 Transport Teorisi 3 0 3       5


ve ayrıca aşağıda belirtilen derslerden de en az 2 dersi başararak, toplam en az 27 AKTS (18 ulusal kredi)’lik ders ile yan dal programını tamamlayacaktır.

  T P K   AKTS
KMÜ 337 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II 3 0 3       4
KMÜ 386 Polimer Bilimi Tek. I 3 0 3       5
KMÜ 396 Malzeme Bilimi Tek. I 3 0 3       5
KMÜ 404 Petrokimya Mühendisliği 3 0 3       5
KMÜ 437 Proje Planlama ve Organizasyon 3 0 3       3


c) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin aşağıda verilen 5 zorunlu dersi

  T P K   AKTS
KMÜ 241 Kütle ve Enerji Denklikleri I 3 0 3       5
KMÜ 224 Akışkanlar Mekaniği 3 0 3       5
KMÜ 226 Kimya Mühendisliği Termodinamiği I 3 0 3       5
KMÜ 307 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 3 0 3       4
KMÜ 392 Kimyasal Proses Endüstrileri 3 0 3       5


ve ayrıca aşağıda belirtilen derslerden de en az 1 dersi başararak, toplam en az 28 AKTS (18 ulusal kredi)’lik ders ile yan dal programını tamamlayacaktır.

  T P K   AKTS
KMÜ 242 Kütle ve Enerji Denklikleri II 3 0 3       5
KMÜ 331 Isı Aktarımı 3 0 3       5
KMÜ 337 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II 3 0 3       4
KMÜ 346 Kütle Aktarımı 4 0 4       6
KMÜ 417 Proses Kontrol 3 0 3       5
KMÜ 427 Transport Teorisi 3 0 3       5


d) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerinin aşağıda verilen 5 zorunlu dersi,

  T P K   AKTS
KMÜ 241 Kütle ve Enerji Denklikleri I 3 0 3       5
KMÜ 224 Akışkanlar Mekaniği 3 0 3       5
KMÜ 226 Kimya Mühendisliği Termodinamiği I 3 0 3       5
KMÜ 307 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 3 0 3       4
KMÜ 346 Kütle Aktarımı 4 0 4       6


ve ayrıca aşağıda belirtilen derslerden de en az 1 dersi başararak, toplam en az 29 AKTS (19 ulusal kredi)’lik ders ile yan dal programını tamamlayacaktır.

  T P K   AKTS
KMÜ 242 Kütle ve Enerji Denklikleri II 3 0 3       5
KMÜ 308 Reaktör Tasarımı 3 0 3       5
KMÜ 331 Isı Aktarımı 3 0 3       5
KMÜ 337 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II 3 0 3       4
KMÜ 392 Kimyasal Proses Endüstrileri 3 0 3       5
KMÜ 396 Malzeme Bilimi Tek. I 3 0 3       5
KMÜ 427 Transport Teorisi 3 0 3       5

Hızlı Erişim

 

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara

© 2019