2016-2017 Bahar Dönemi


    2016-2017 Bahar Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü Ders Web Sayfaları

    KMÜ 132 Bilgisayar Programlama

    KMÜ 200 Kimya Mühendisliği Termodinamiği

    KMÜ 224 Akışkanlar Mekaniği

    KMÜ 308 Reaktör Tasarımı

    KMÜ 346 Kütle Aktarımı

    KMÜ 392 Kimyasal Proses Endüstrileri

    KMÜ 394 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

    KMÜ 400 Staj

    KMÜ 402 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II

    KMÜ 468 Kimya Mühendisliği Tasarımı

    KMÜ 467 Proje Planlama ve Organizasyon


    Teknik Seçmeli Dersler:

    KMÜ 314 Biyoteknoloji I

    KMÜ 319 Ayırma İşlemleri

    KMÜ 386 Polimer Bilim ve Teknolojisi I

    KMÜ 396 Malzeme Bilim ve Teknolojisi I

    KMÜ 408 Polimer Bilim ve Teknolojisi III

    KMÜ 446 Biyoteknoloji III

    KMÜ 496 Malzeme Bilim ve Teknolojisi III

    KMÜ 476 Proses Optimizasyonu

    KMÜ 363 Mühendislik Ekonomisi

     Teknik Olmayan Seçmeli Dersler:

    KMÜ 310 Kalite Yönetimi ve Verimlilik