VİZYONUMUZ
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu;
  • Kimya mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören bir eğitim-öğretim kuruluşu olmak
  • Eğitim-öğretim ve araştırma prensipleri ve uygulamaları ile mesleklerinde lider konumunda olan kimya mühendislerini yetiştirmek
  • Bölümde kimya mühendisliğinin en son gelişmelerini içeren, işbirliğine dayalı, sıcak bir eğitim ve çalışma atmosferini oluşturmak
  • Özellikle “biyoteknoloji, malzeme bilimi, polimer ve nanoteknoloji” araştırmalarında yetkinliği tüm dünya tarafından “kabul edilir” konumda olmak
     şeklinde özetlenebilir.

MİSYONUMUZ
  • Kimya Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü Programlarında uluslararası standartlara uygun, üstün nitelikli eğitim-öğretim vermek ve (bilgisayar destekli proses tasarımı yapabilme ve çok iyi yabancı dil bilme gibi) artıları olan kimya mühendislerini yetiştirmek
  • Üstün nitelikli bilimsel araştırmaların sürekli yapılabilmesi için fiziksel koşulları ve altyapıyı oluşturmak,yapılan araştırmalar ile kimya mühendisliği literatürüne temel katkılar yapmak
  • Endüstri ile sürekli ve yakın işbirliği içinde olmak ve endüstriden gelen problemleri çözebilme yeteneğine sahip olmak
     olarak belirlenmiştir.