Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

Prof Dr. Yeşim SAĞ AÇIKEL

  0312 297 7444

 yesims@hacettepe.edu.tr

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yesims
     http://avesis.hacettepe.edu.tr/yesims

 

 

 

 

Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

Prof Dr. Deniz TANYOLAÇ

  0312 297 7404

 deniztan@hacettepe.edu.tr

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~deniztan
     http://avesis.hacettepe.edu.tr/deniztan

 

 

 

 

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

Prof Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

  0312 297 7447

 menemse@hacettepe.edu.tr

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~menemse
     http://avesis.hacettepe.edu.tr/menemse