B…L†M PROGRAM EĞİTİM AMA‚LARI


PEA 1


Mesleğinin Ÿretim, projelendirme, tasarõm, yšnetim, araştõrma, geliştirme ve eğitim alanlarõnda başarõlõ hizmetler verebilen,


PEA 2

Ulusal ve uluslararasõ platformlarda toplum yararõna yeni teknolojiler geliştirip, sorunlara gereki, sŸrdŸrŸlebilir ve girişimci šzŸmler Ÿretebilen,


PEA 3

Mesleki ve kişisel gelişimini evre, sağlõk, ekonomi, kalite, iş gŸvenliği ve etik konularõna da šnem vererek sŸrekli yenileyebilen,


PEA 4

Mesleğinde hõzlõ bir gelişme gšsteren Biyoteknoloji, Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile Malzeme Bilimi ve Teknolojisi konularõnõn en az birinde bilgilendirilmiş mŸhendisler yetiştirmektir.