Analiz Ücretleri

ANALİZ

ÜCRET

Atomik Absorspsiyon (alevli) Spektroskopisi (AAS)

(Parametre Başına)    
50 TL

Frouier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR)

Spektrum Çekimi
80 TL

Headspace Gaz Kromatografisi (GC)

Kantitatif Bileşen Analizi
250 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

(Bileşen Analizi, molekül Ağırlığı, Protein Analizi)
250 TL

Termal Gravemetrik Analiz (TGA) (25-950°C) (Numune başına)

Termal Gravimetrik + Diferansiyel Termal Analiz (TG+DTA) (Numune başına)

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) (40-600 °C) (Numune başına)

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) (-65-600 °C) (Numune başına)

(Polimerik Malzemelerin Termal Karakterizasyonunun Belirlenmesi)

100 TL

120 TL

100 TL

120 TL
Partikül Boyu Analizi (SEC)
250 TL
Kapiler Elektrokromatografi (CEC) 
250 TL
Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Ölçümü (BET)
250 TL
Floresan Spektrofotometre
50 TL

UV Spektrofotometre

Parametre Başına
25 TL


 

Fiyatlara KDV eklenecektir

 

İndirimler

Hacettepe Üniversitesi

Kamu kurum ve kuruluşları

 

%50

%30