Analiz Laboratuvarı Cihaz ve Ekipmanları

CİHAZ / EKİPMAN ADI

İŞLEVİ


Frouier Transform Infrared  Spektrofotometresi (FTIR)

Thermo Scientific FTIR-SMART ITR

Diamond ATR


Katı, sıvı ve gaz örneklerin kimyasal yapı analizinde kullanılır. Cihaz 400-4600 cm-1  dalga boyu aralığında çalışır. Absorbans ve Transmitans olarak spektrum elde edilir.

Atomik Absorpsiyon Spektroskopi cihazı

(AAS) Thermo Scientific ICE 3000 Series

Çeşitli örneklerdeki eser miktarlardaki metallerin konsantrasyonlarını ppm düzeyinde ölçer. Analizi yapılabilen metaller Sb, Bi, Cd,Cs, Co, Cu, Au, In, Ir, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Ni, Pd, Pt, K, Rh, Rb, Ru, Ag, Na, Te, Tl, Zn dur.


Gaz Kromatografisi (GC)

Agilent Technologies 6890 N GC

Bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca  buharlaşabilen bileşenlerin birbirinden ayrılarak tür ve miktarının belirlenmesinde kullanılır. Alev iyonlaşma detektörü (FID) ve ısı iletkenlik detektörüne (TCD) sahiptir. 


Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemleri (HPLC) HEWLETT PACKARD

1100 ve SHIMADZU LC-10AD

Bir sıvı karışımındaki bileşenlerin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılır. C18 , fenil kolonlarına ve UV-görünür bölge, kırılma indeksi detektörlerine sahiptir. Kolon sistemleri genişletilebilir.


Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

PERKIN ELMER Diamond DSC

Katı veya sıvı örneklerin, camsı geçiş ve erime sıcaklıkları ölçülür, ısı kapasitesi ve  % kritalinite hesabı yapılır. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı (-150°C)-(+250C) ve ısı akış hızı (0.01 mW)-(100 mW)’dır.


Isıl Gravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

PERKIN ELMER SII Exstar 6000

TG-DTA6300

Bir örneğin ağırlık kaybını sıcaklık ve zamanın fonksiyonu olarak verir. Kimyasal tepkimelerin mekanizmasını ve termodinamiğini aydınlatır. Cihaz  200C –10000C sıcaklık aralığı ve maksimum 99°C/dak ısıtma hızına sahiptir.


Ultraviyole-Görünür Bölge

Spektrofotometresi LABOMED UV-VIS

Sıvı ve katı (çözülerek) fazda maddelerin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılır. Cihaz 190-1100 nm dalga boyu aralığı, 0-3.999 Abs okuma aralığı ve 15-350C  sıcaklık çalışma aralığına sahiptir.


Partikül Boyu Analiz Cihazı (SEC)
MALVERN


6-3000 nm arasındaki taneciklerin ortalama çaplarının ölçümünde kullanılır.

Kapiler Elektrokromatografi (CEC)
PRINCE- CEC 760

 Protein analizlerinin düşük mobil faz hacmiyle analizi için kullanılır.


Floresan  Spektrofotometresi

SCHIMADZU RF1501

Yapısında florofor gruplar içeren maddelerin çözelti içerisindeki kalitatif ve kantitatif analizini yapar.
Çalıştığı dalga boyu aralığı: 190-1100 nm

UV Plate Reader OASYS UVM 340 READER

Mikroplate gözlerinde bulunan sıvının optik yoğunluğunu ölçer ve spektral karakteristiğini belirler.
Çalıştığı dalga boyu aralığı: 340-800 nm
Işık kaynağı: Tungsten Halojen Lambası


pH metre ISTEK pH-200LKütle Spektroskopisi AGILENT TECHNOLOGIES 5975B INERT XL EI-CI MSD

Toplam Karbon Analizi

Sıvıların Ph’ını ölçer. Ayrıca sıcaklık ölçme mekanizması da bulunmaktadır.

İyonik örneklerin kütle/yük oranlarını ölçerek parçacıkların kütlelerinin ve örneklerin elementel bileşiminin belirlenmesinde kullanılır. Kalitatif ve kantitatif analiz yapılabilir.

Bağlı bulunan karbon miktarını ölçerek örnekteki organik maddelerin hassas bir şekilde analizlenmesini sağlar.