KMÜ460 Araştırma ve Geliştirme Projesi İşleyiş Kuralları


  1. KMÜ 460 Araştırma ve Geliştirme Projesi ders koordinatörleri Yrd. Doç. Dr. Eda Çelik Akdur ve Arş. Gör. Gökçe Alp'tır.
  2. Dönem başında dersi alan öğrenciler ekte verilen ders katılım formunu doldurup ekle-sil haftası sonuna kadar Bölüm Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.
  3. Projeler bireysel veya gruplar halinde yapılabilir.
  4. Bu ders kapsamında hazırlanan projeler, dönem sonunda poster olarak sunulmalı veya danışmana rapor olarak teslim edilmelidir.
  5. Proje sunumları ve rapor İngilizce olarak hazırlanacaktır.
  6. Bölümümüzde poster sunumlarının yapılacağı gün, Fakülte Proje Sergisi'nin tarihine göre belirlenecektir. Belirlenen bu günde dersi alan tüm öğrenciler en az 1 saat boyunca posterlerinin başında duracaklar; tüm gruplar 10 dakikalık poster başı sunum yapacak ve tüm öğretim üyelerinin değerlendirmeye katıldığı oylama sonucu seçilecek 3 proje Fakülte Proje Sergisine katılabilecektir.
  7. Fakülte Proje Sergisi'ne katılmak için seçilen 3 proje posteri Türkçe'ye çevrilip yeniden bastırılacaktır.
  8. Ayrıca tüm poster sunumları, her yıl Mayıs ayında düzenlenen Ankara Kimya Mühendisliği Bölümleri Birlikteliği (AKMBB) Proje Sergisine katılabilecektir.
  9. Dönem sonunda, proje posterlerinin/raporlarının bir kopyası ve ders değerlendirme formu ilgili MüDEK ders dosyasına konulacaktır.


EK 1: Ders katılım formu
EK 2: Proje final raporu formu