Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK); farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileriye götürülmesini amaçlamaktadır.

Bölümümüz yılında Müdek akreditasyonunu almış ve öğrencilerimizin diplomalarına akredite bir bölümden mezun oldukları bilgisi verilmiştir.


Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Müdek Çalışma Komisyonu Üyesi:
Prof. Dr. Deniz Tanyolaç

Bölüm Müdek Koordinatörü:
Prof. Dr. Zümriye Aksu (Bölüm Başkanı)

Bölüm Müdek Sorumlusu:
Prof. Dr. Zümriye Aksu

MÜDEK ile ilgili detaylı bilgiye http://www.mudek.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.