IV. MEZUN PANELİ
Değerli Mezunumuz,

 

Bölümümüzde, 28 Nisan 2017 Cuma günü 12:00-17:30 saatleri arasında Üniversitemiz ve 1985 yılı mezunumuz Musa Eskili'nin katkılarıyla Mezun Panelimiz gerçekleştirilmiştir.

 

Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz Eğitimde Mezunlarımınız Rolübaşlıklı Panelimiz’de, Kamu/özel sektörde çalışan ve işveren 1977, 1987, 1997, 2007 mezunlarımızla 2017 yılında mezun olan öğrencilerimiz bir araya gelmiştir.

 

Sevgi ve saygılarımızla.

 

 

Panelistlerimiz:

 


IV. Mezun Paneli fotoğrafları için tıklayınız.
III. MEZUN PANELİ
Değerli Mezunumuz,

 

Bölümümüzde, 29 Nisan 2016 Cuma günü 12:00-16:30 saatleri arasında Üniversitemiz ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin katkılarıyla Mezun Panelimiz gerçekleştirilmiştir.

 

Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Mezunlarımızın Gözünden Eğitim Programımızın Dünü Bugünü ve Yarınıbaşlıklı Panelimiz’de, Kamu/özel sektörde çalışan ve işveren 1976, 1986, 1996, 2006 mezunlarımızla 2016 yılında mezun olan öğrencilerimiz bir araya gelmiştir.

 

Panel kapsamında, kamu ve özel sektörde çalışan mühendis, akademisyen ve işveren olarak panelimize katılan mezun paydaşlarımızın hayat ve mesleki tecrübelerinden yola çıkarak, eğitim programımızın mezunlarımızın yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini ne ölçüde karşıladığı, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşam boyu eğitimleri sürdürebilmeleri için gerekli mesleki veya kişisel gelişimlerine ne derecede katkıda bulunabildiği sorularına cevap bulmaya çalışılmış, öneriler doğrultusunda geleceğin kimya mühendislerini nasıl daha da iyi yetiştirebileceğimiz tartışılmıştır.

 

Çeşitli ikramlar ile renklendirdiğimiz bu etkinliğe katılımınız bizi ve öğrencilerimizi çok mutlu etmiştir.

 

Sevgi ve saygılarımızla.

 

 

Panelistlerimiz:

 

·       1976 Mezunumuz Sayın Erdal AKOVA (ESA Kimya Ltd. Şti. – Firma Müdürü)

·       1986 Mezunumuz Sayın Emel ASLAN KARA (Yenilenebilir Enerji Yatırım Danışmanlık- Proje Koordinatörü)

·       1996 Mezunumuz Sayın Meryem ŞAHİN TÜTÜNCÜ (TÜBİTAK Kalite Yönetimi ve Verimlilik Birim Yöneticisi)

·       2006 Mezunumuz Sayın Melda ÖZÇIKRIKÇI (Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. Klinik Araştırmada Monitorizasyon Takımı Yöneticisi)

·       2016 Mezunumuz Sayın Sergen ASLAN

Panelistlerimizin Görüş ve Önerileri

Erdal AKOVA, Bölümümüz eğitim programının öğrenci yetiştirmede çok başarılı olduğu ve mezunlarının çok önemli yerlere gelmiş olduklarını belirtmiştir.  Yeni mezun olacak öğrencilere,  Kimya mühendisliğinde kullanılan prosesleri görsel kanaldan incelemeleri ve teorik bilgilerini pratik bilgiler ekleyerek derinlik kazandırmalarını önermiştir. Bölümümüz program çıktılarının tüm maddeleri ile çok gerçekçi, olması gereken kriterlere dayandırılmış olduğu ve öğrencilerin bu kriterleri ne kadar sağladığını belirleyerek, eksiklerini gidermelerini önermiştir. Lisan konusunun çok önemli olduğunu belirtmiştir. Bölümümüz eğitim programında malzeme bilimi ve teknolojisi ve polimer konusunun vurgulanmasından memnuniyet duyduğunu belirtmiştir.

Emel Aslan KARA, Bölümümüzden yeni mezun olacak öğrencilere İngilizceye önem vermelerini önermiştir.  Bölümümüz ders programının çok iyi olduğunu belirtmiştir. İş hayatında sosyal zekanın çok önemli olduğunu vurgulayarak vücut dili ve sosyal ilişkilerin iş hayatındaki önemini belirtmiştir. Yeni mezun olacak öğrencilere iletişim konusunda kendilerini geliştirmelerini önermiştir.

Meryem Şahin TÜTÜNCÜ, Günümüzde üniversite sayısının çok fazla olduğunu fakat önemli olanın kalite olması gerektiğini vurgulayarak,  kamu ve özel sektörün bu üniversitelerden yaklaşık 10 tanesiyle çalıştığını ve bu üniversiteler arasında Hacettepe Üniversitesi olduğunu belirtmiştir.1990’lardan bugüne teknolojideki gelişmeyi anlatarak; Kimya Mühendisliği eğitim amaçlarını ve program çıktılarını değerlendirmiştir.

Melda ÖZÇIKRIKÇI,  Özel sektörün yeni mezunlardan beklentilerini anlatmıştır. Bu beklentilerin yabancı dil, analitik düşünme tarzı, araştırma (yaşam boyu öğrenme), etkili iletişim (sosyal iletişim becerileri) ve staj olduğunu belirtmiştir. Özellikle iş alımlarında, daha önce o firmada staj yapmış kişilerin tercih sebebi olduğunu belirtmiştir. Zorunlu staj sayısının birden fazla olmasını önermiştir. Erasmusun dil ve sosyal iletişim becerileri açısından etkili olduğunu belirtmiştir.

Sergen ASLAN, Mezun panelinin mezunlarla son sınıf öğrencileri arasındaki iletişimi geliştirdiğini ve sektör farkındalığını artırdığını belirtmiştir. Bölümümüzde daha çok etkinlik yapılması ve mezunlarımızın; üniversitemize,  sponsor sağlanması, staj ve iş görüşmelerinde öncelik sağlamalarını rica etmiştir. Sanayi ile işbirliğinin stratejik olarak ilgilenilmesi gerektiğini, bu nedenle gönüllü öğrencilerin yer almasının işe giriş açısından fayda sağlayacağını belirtmiştir.  Bölümümüzün eğitim programının son sınıfta uzun staj için tekrar düzenlenmesini önermiştir.


III. Mezun Paneli fotoğrafları için tıklayınız.

II. MEZUN PANELİ


Değerli Mezunumuz,

Bölümümüzde, 8 Mayıs 2015 Cuma günü 12.00-17.30 saatleri arasında Üniversitemiz ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin katkılarıyla Mezun Panelimiz gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli ikramlar ile renklendirdiğimiz bu günümüzde 1972, 1973, 1974, 1975, 1985, 1995, 2005 yılı mezunlarımızı 2015 yılında mezun olan öğrencilerimizle buluşturarak mezunlarımız arasında iletişim sağlanmıştır.

Bölümümüz mezunu olarak bu etkinliğe katılımınız bizi ve öğrencilerimizi çok mutlu etmiştir.

 

Sevgi ve Saygılarımızla.

 

Panelistlerimiz:

·       1985 Mezunumuz Sayın Prof. Dr. Gülbeyi DURSUN (Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü)

·       1986 Mezunumuz Sayın Ali İhsan ŞERBETÇİ (Set Medikal Yönetim Kurulu Başkanı)

·       1995 Mezunumuz Sayın Altuğ R. ŞENER (Cam Elyaf Sanayi A.Ş. Genel Müdür)

·       2005 Mezunumuz Sayın Y. Haldun OĞUZ (TSE Tıbbi Cihazlar Direktif Sorumlusu)

·     2015 Mezunumuz Sayın E. Eylem DİLCAN


Panelistlerimizin Görüş ve Önerileri

Ali İhsan ŞERBETÇİ,  Sanayi sektörünün yeni mezunlardan beklentilerini açıklamıştır. Bir mühendisin kişilik özelliklerinin açık fikirli, çalışkan, pozitif ve önyargısız olması gerektiğini; genel beklentilerin ise doğru ve etkili iletişim, yabancı dil, genel istatistiki değerlendirme, temel ekonomi bilgisi, genel üretim yönetimi ve temel hukuk bilgisine sahibi olan mühendisler olduğunu belirtmiştir. Kimya mühendislerinden beklentilerin, analiz ve çözümleme yeteneğine sahip bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme gücüne sahip, bilime meraklı, matematik, fizik, özellikle kimya ve ekonomi alanlarında ilgili ve başarılı, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, iletişim becerileri gelişmiş, adil, ayakları yere basan uyumlu sabırlı titiz olmasıdır.

Altuğ R. ŞENER,  Kimya mühendisliği önümüzdeki gerçek sorunlara çözüm üretme, yaşam kalitesi katkıda bulunma, medeniyetin devamına destek verme konularında en önemli misyonu üstlenmiş disiplindir. Bölümün program eğitim amaçları değerlendirildiğinde, teknik alanda başarılı hizmet veren, yararlı teknolojiler geliştiren ve çözüm üreten, sürdürülebilirliği önemseyen, güncel teknolojiler konusunda uzmanlaşmış yeni mezun meslektaşların, geleceğe güç katacağını belirtmiştir. Kariyer yolunda kurumlar, çözüm odaklı içsel motivasyon sahibi, sorgulayan, uzlaşmacı pozitif özelliklere sahip mühendisler aradığını belirtmiştir.

Y. Haldun OĞUZ, TSE’nin hizmetleri olan ürün belgelendirme, test ve kalibrasyon hizmetleri, standart hizmetleri ve CE işreti ile ilgili bilgiler vererek; tıbbi cihazlar hakkında bilgi vererek sunumunu tamamlamıştır.

Gülbeyi DURSUN,  Kimya mühendisliği eğitim sürecini anlatmıştır. Teknolojide artık değişik mühendislik dallarının iç içe geçmiş olduğunu ve bununda disiplinler arası araştırma merkezi kurulmasına yol açtığı belirtmiştir. Malzeme yapımındaki amaçları anlatarak robotların gelişimiyle ilgili bilgi vermiş, dünyamızı değiştirmeye aday olan yüksek teknolojilerden başlıcalarının  alternatif enerji, halografik depolama, ışık hızında ağlar, bilgi güvenliği, biyoteknoloji, nanoteknoloji, robot bilimi ve sanal gerçeklik olduğunu belirtmiştir.

 

II. Mezun Paneli fotoğrafları için tıklayınız.

I. MEZUN PANELİBölümümüz Mezunlarla İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu, mezunlarımızla, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizi bir araya getirmek amacı ile 15 Mayıs 2014 tarihinde, “Eğitim-Öğretim Programının Kamu/Özel Sektöre Mühendis Yurt İçi/Dışı Akademisyen Yetiştirmede Kuvvetli ve Zayıf Yönlerinin Tartışılması” başlıklı bir panel düzenlemiştir. Panele mezunlarımızdan;

  • Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU (Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü)
  • Prof. Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR (19 Mayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)
  • Agah KÖKER (MTA Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi)
  • Murat BAYBALI (TÜBİTAK)
  • Musa ESKİLİ  (Ata Tekstil Genel Müdürü)
  • Erol ÖZER (Clairant Türkiye A.Ş. Satış Müdürü)
  • Cenk ULUS (TAI Proses Lideri)

 katılmışlardır.


 I. Mezun Paneli fotoğrafları için tıklayınız.