Akreditasyon
Mudek Accreditation

Mudek Accreditation

 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

 MÜDEK'in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.


Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Müdek Çalışma Komisyonu Üyesi:
Prof. Dr. Deniz Tanyolaç

Bölüm Müdek Koordinatörü:
Prof. Dr. Zümriye Aksu (Bölüm Başkanı)

Bölüm Müdek Sorumlusu:
Prof. Dr. Zümriye Aksu

MÜDEK ile ilgili daha fazla bilgi için;
Mudek WEB sayfası.